• 01 ΝΟΈ 17

    Από Δευτέρα 6 Νοεμβρίου θα λειτουργεί Ακτινοδιαγνωστικό Ιατρείο (Υπέρηχοι, Triplex), με τον ΕΟΠΥΥ κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 9-2μμ. Ιατρός Σοφία Τσισμαλίδου

Photostream