• 13 ΟΚΤ 17

    Από Δευτέρα 16 Οκτωβρίου θα λειτουργεί Οφθαλμολογικό Ιατρείο (χειρουργική,καταρράκτη γλαύκωμα -διαθλαστική χειρουργική). Ιατρός Κωνσταντίνος Ανδρέου

Photostream