Η ομάδα του διαγνωστικού κέντρου ‘Υγεία Φλώρινας – Αμυνταίου’