• Προετοιμασία

  Για τη σωστή προετοιμασία μιας τυπικής πρωϊνής αιμοληψίας για Check Up, στο οποίο μετράμε μεταξύ άλλων σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, κ.α. συστήνεται στον εξεταζόμενο:

  την προηγούμενη ημέρα 

  Να μην παραμείνει νηστικός, αλλά να έχει φάει μέχρι και 10-12 ώρες πριν την αιμοληψία,
  – αποφεύγοντας την κατανάλωση λιπαρών, ιδιαίτερα ζωϊκής προέλευσης (τυρί – πλήρες γιαούρτι – λιπαρά κρέατα κ.λ.π.) και
  – περιορίζοντας την ποσότητα στα όρια της φυσιολογικής ατομικής μερίδας.

  την ημέρα της λήψης 

  Να αποφύγει το πρωινό, με ελέυθερη την κατανάλωση νερού.
  Όποιος θέλει, μπορεί να έχει πιει τον καφέ του χωρίς ζάχαρη.
  Για τους καπνιστές, το κάπνισμα πριν την αιμοληψία δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
  Όσοι εξεταζόμενοι λαμβάνουν κάποιο φάρμακο θα πρέπει να το πάρουν κανονικά, αναφέροντάς το στους υπεύθυνους του εργαστηρίου.

  Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για θυρεοειδή, τα οποία δε θα πρέπει να πάρουν πριν την αιμοληψία, στην περίπτωση που γίνουν αναλύσεις του θυρεοειδούς.

  Οδηγίες για συλλογή ούρων

   Οδηγίες για τη συλλογή σπέρματος

 • Κατ΄ οίκον αιμοληψία

  Nurse Taking Blood SampleΓια τους χρόνια πάσχοντες και καταβεβλημένους ή υπερήλικες ασθενείς, καθώς και για τα άτομα με κινητικά προβλήματα υπάρχει ειδική μέριμνα για την αποφυγή της περαιτέρω καταπόνησής τους.

  Παρέχεται η δυνατότητα κατ΄οίκον αιμοληψίας κατόπιν ραντεβού, το οποίο μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικώς στα νούμερα 2386024440-8.

 • Ασφαλιστικά ταμεία και κοστολόγηση

  Είμαστε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και με όλα τα λοιπά ταμεία. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων ανέρχεται στο 15%.

  Για τους ανασφάλιστους ισχύουν οι τιμές του ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται πιο κάτω

  • Αιματολογικές εξετάσεις

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   Hb A2 Αιμοσφαιρίνη Α2 Καθημερινά 5,02
   Hb F / S Αιμοσφαιρίνη F / S Καθημερινά 15
   CBC Γενική αίματος – Αιμοδιάγραμμα Καθημερινά 2,88
   ΔΕΚ Δικτυοερυθροκύτταρα Καθημερινά 1,5
   ΑΒΟ Ομάδα αίματος Καθημερινά 4,05
   Rh Anti-D Rhesus Καθημερινά 4,05
   E.S.R. Ταχύτητα καθιζήσεως Καθημερινά 1,76
   DAT Coombs άμεση Καθημερινά 2,88
   IDAT Coombs έμμεση Καθημερινά 5,22
   Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση λεμφοκυττάρων 3 εργάσιμες 250
   CD3 / CD56+16 NK cells 3 εργάσιμες 120
   CHE-RBC CD4 / CD 8 3 εργάσιμες 120
  • Εξετάσεις πηκτικότητας

   APTT Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης Καθημερινά 3,43
   PT (INR) Χρόνος προθρομβίνης Καθημερινά 12
   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   PTT-La Αντιπηκτικό λύκου Καθημερινά 15
   D-Dimers Δ- Διμερή Καθημερινά 20
   PAI-1 Αναστολέας πλασμινογόνου Καθημερινά 85
   Fibr Ινωδογόνο Καθημερινά 12
   FVIII Παράγοντας VIII Καθημερινά 25
   V WF-Ag Παράγοντας Von Willebrand Καθημερινά 30
   FDP Προϊόντα λύσεως ινωδογόνου Καθημερινά 4,75
   PrC Πρωτεΐνη C Καθημερινά 10
   PrS Πρωτεΐνη S Καθημερινά 20
   PrS-Ag Πρωτεϊνη S αντιγόνο Καθημερινά 25
  • Βασικές βιοχημικές εξετάσεις

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   GLC Γλυκόζη Καθημερινά 2
   Creatinine Κρεατινίνη Καθημερινά 3,80
   Creatinine clearance Κρεατινίνη κάθαρση Καθημερινά 6,63
   UN Ουρία Καθημερινά 2
   UA Ουρικό οξύ Καθημερινά 3
   DBil Χολερυθρίνη άμεση Καθημερινά 2,88
   InBil Χολερυθρίνη έμεση Καθημερινά 0,01
   TBil Χολερυθρίνη ολική Καθημερινά 2,88
   ALD Αλδολάση Καθημερινά 2,26
   ALP Αλκαλική φωσφατάση Καθημερινά 4,05
   Amy Αμυλάση Καθημερινά 2,26
   Amy(pan) Αμυλάση (παγκρεατική-ισοένζυμα) Καθημερινά 40
   LIP Λιπάση Καθημερινά 2,26
   G-6-PDA Γλυκόζη 6 φωσφορική αφυδρογονάση Καθημερινά 2,71
   LDH Γαλακτική αφυδρογονάση Καθημερινά 3,43
   γ-GT Γ-γλουταμινοτρανσφεράση Καθημερινά 4
   SGOT Γλουταμινική Οξαλοξική τρανσφεράση Καθημερινά 3,49
   SGPT Γλουταμινική Πυροσταφυλική τρανσφεράση Καθημερινά 3,49
   CPK, CK Κινάση κρεατίνης Καθημερινά 5,02
   ACP Όξινη φωσφατάση Καθημερινά 7
   PAP Προστατική όξινη φωσφατάση Καθημερινά 7
   SchE Ψευροχολινεστεράση Καθημερινά 1,82
   BUN Άζωτο ουρίας Καθημερινά 7
  • Λιπίδια & λιποπρωτεΐνες

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   ApoA Απολιποπρωτεϊνη Α1 Καθημερινά 9,51
   Apo AII Απολιποπρωτεϊνη ΑΙΙ Καθημερινά 25
   Apo B Απολιποπρωτεϊνη Β Καθημερινά 4,75
   Apo E Απολιποπρωτεϊνη E 3 εργάσιμες 20
   Lp(a) Λιποπρωτεΐνη Α Καθημερινά 10
   TGL Τριγλυκερίδια Καθημερινά 3,49
   CHO Χοληστερόλη Καθημερινά 2,20
   HDL Χοληστερόλη HDL Καθημερινά 4
   LDL Χοληστερόλη LDL Καθημερινά 4
   VLDL Χοληστερόλη VLDL Καθημερινά 4
  • Ηλεκτρολύτες

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   Ca Ασβέστιο Καθημερινά 3
   Ca++ Ασβέστιο ιονισμένο Καθημερινά 7
   Na Νάτριο Καθημερινά 4
   K Κάλιο Καθημερινά 4
   Mg Μαγνήσιο Καθημερινά 6
   Fe Σίδηρος Καθημερινά 3,43
   P Φωσφορικά Καθημερινά 4
   Cl Χλωριούχα Καθημερινά 2,88
  • Καρδιακοί δείκτες - ένζυμα

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   Myo Μυοσφαιρίνη Καθημερινά 15
   tHcy Ομοκυστεϊνη Καθημερίνα  35
   CK-MB Καρδιακό ισοένζυμο φωσφοκινάσης Καθημερίνα  11,89
   cTnT Tροπονίνη Τ Καθημερίνα  30
  • Ορμονικός έλεγχος αναπαραγωγής

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   ΑΜΗ Anti-Mullerian ορμόνη 3 εργάσιμες 40
   Inhibin B Ανασταλτίνη β 3 εργάσιμες 40
   D4A Δ-4 ανδροστενεδιόνη Καθημερινά 20
   SHBG Δεσμευτική σφαιρίνη φυλετικών ορμονών Καθημερινά 7,16
   DEHA-S Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειϊκή Καθημερινά 9,51
   DHT Διϋδροτεστοστερόνη Καθημερινά 20
   FSH Θυλακιοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 10,80
   E2 Οιστραδιόλη Καθημερινά 12,38
   PRG Προγεστερόνη Καθημερινά 12,38
   PRL Προλακτίνη Καθημερινά 12,38
   Testo Τεστοστερόνη Καθημερινά 16,46
   β-hCG β – χοριακή γοναδοτροπίνη Καθημερινά 7,16
   LH Ωχρινοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 10,80
  • Ανοσολογικές - ορμονολογικός έλεγχος διαβήτη

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   ADH Αντιδιουρητική ορμόνη 3 εργάσιμες 25
   IAA IgG Αντισώματα έναντι ινσουλίνης 3 εργάσιμες 9,51
   IA-2 Αυτοαντισώματα ΙΑ-2 3 εργάσιμες 35
   Ins Ινσουλίνη Καθημερινά 12,38
   PP Παγκρεατικό πεπτίδιο 3 εργάσιμες 70
   C-peptide Πεπτίδιο C Καθημερινά 9,51
  • Ανοσολογικός - ορμονολογικός έλεγχος θυροειδούς

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   Anti-TPO Αντιθυρεοειδικά υπεροξειδάσης Καθημερινά 6,22
   Anti-TG Αντιθυρεοσφαιρινικά Καθημερινά 6,22
   ΑΘΑ Μ Αντιμικροσωμιακά Καθημερινά 6,22
   TSI Αντισώματα υποδοχέων TSH Καθημερινά 11
   TG Θυρεοσφαιρίνη Καθημερινά 11,89
   TSH Θυρεοτρόπος ορμόνη Καθημερινά 11
   T-4 Θυροξίνη Καθημερινά 8,28
   fT-4 Θυροξίνη ελεύθερη Καθημερινά 12
   CT Καλσιτονίνη Καθημερινά 11,89
   T-3 Τριϊωδοθυρονίνη Καθημερινά 8,28
   fT-3 Τριϊοδωθυρονίνη ελεύθερη Καθημερινά 12
  • Ορμονολογικός έλεγχος οστεοπόρωσης

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   BSAP Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης Καθημερινά 20
   BGP Οστεοκαλσίνη Καθημερινά 18
   PTH Παραθορμόνη Καθημερινά 16,46
   Total PINP Προκολλαγόνο Καθημερινά 30
   Cross Laps Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου C Καθημερινά 30
   NTx Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου N Καθημερινά 30
   OH-PRO Υδροξυπρολίνη ούρων Καθημερινά 4,75
  • Δείκτες νεοπλασίας

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   αFP Α-εμβρυική σφαιρίνη Καθημερινά 12,38
   β2-Μ Β2 μικροσφαιρίνη Καθημερινά 15
   CA-125 Υδατανθρακικό αντιγόνο 125 Καθημερινά 14
   CA 15-3 Υδατανθρακικό αντιγόνο 15-3 Καθημερινά 21,13
   CA 19-9 Υδατανθρακικό αντιγόνο 19-9 Καθημερινά 14
   CA-50 Υδατανθρακικό αντιγόνο 50 Καθημερινά 14
   TAG-72 Υδατανθρακικό αντιγόνο 72-4 Καθημερινά 14
   CYFRA 21-1 Υδατανθρακικό αντιγόνο cyfra 21-1 Καθημερινά 40
   TPA Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών Καθημερινά 45,08
   CEA Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο Καθημερινά 12,38
   PSA Ειδικό προστατικό αντιγόνο Καθημερινά 14
   F PSA Ελεύθερο PSA Καθημερινά 35
   β-hCG Χοριακή γοναδοτροπίνη Καθημερινά 7,16
   CgA Χρωμογρανίνη Α Καθημερινά 50
   5ΗΙΑΑ 5-υδροξυ-ιδολο-οξεικό οξύ ούρων 24h Καθημερινά 20
  • Αυτοαντισώματα αντικυτταροπλασματικά

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   P-ANCA Αντιουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα IgG Καθημερινά 12
   C-ANCA Αντιουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα IgG Καθημερινά 12
   AMA Αντιμιτοχονδριακά IgG Καθημερινά 15
   AMA IgM Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgM Καθημερινά 15
   ASMA Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών   7,16
   SLA-LP Διαλυτά αυτοαντισώματα αντιγόνων ήπατος   30
   ARA IgA Αντισώματα ρετικουλίνης IgA 3 εργάσιμες 30
   LKM Αντιμικροσωμιακά ατισώματα IgG Καθημερινά 30
   MPO Aντισώματα έναντι μυελοϋπεροξειδάσσης 30
  • Αντισώματα κοιλιοκάκης

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   Anti-DGP IgG Αντιγλιδιανικά αντισώματα IgG 2 εργάσιμες 30
   Anti-DGP IgA Αντιγλιδιανικά αντισώματα IgA 2 εργάσιμες 30
   EMA IgA Αντισώματα έναντι ενδιομυϊου IgA 2 εργάσιμες 30
   tTG IgG Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG 2 εργάσιμες 30
   tTG IgA Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA 2 εργάσιμες 30
   ARA IgA Αντισώματα ρετικουλίνης IgA 2 εργάσιμες 30
  • Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   aCL IgA Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgA Καθημερινά 20
   aCL IgG Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgG Καθημερινά 20
   aCL IgM Αυτοαντισώματα καρδιολιπίνης IgM Καθημερινά 20
   aPS IgG Αυτοαντισώματα φωσφατιδυλοσερίνης Καθημερινά 20
   β2  GPI Αυτοαντισώματα β2 γλυκοπτωτεϊνης Καθημερινά 20
  • Ρευματοειδείς παράγοντες

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
   RF Ρευματοειδής παράγοντας Καθημερινά 2,26
   Anti-CCP2 IgG Αντισώματα  Κιτρουλινικού κυκλικού πεπτιδίου 2 IgG Καθημερινά 35
  • Επίπεδα φαρμάκων - τοξικών ουσιών

   Συντομογραφία Ονομασία Πρόγραμμα Κόστος €
     Αιθανόλη Καθημερινά 20
   Agoron Αμιωδαρόνη Καθημερινά 8,07
     Αμφεταμίνες Καθημερινά 20
   Drug test Ανίχνευση ναρκωτικών Καθημερινά 50
   Depakin Βαλπροϊκό Οξύ Καθημερινά 20
     Βαρβιτουρικά Καθημερινά 8,28
   Lanatoxin Διγιτοξίνη Καθημερινά 14,67
   Digoxin Διγοξίνη Καθημερινά 14,67
   Tegretol Καρβαμαζεπίμη Καθημερινά 20
   Li Λίθιο Καθημερινά 12
   Lumnal Φαινοβαρβιτάλη Καθημερινά 20
   Dinantil Epanutin Φαινυτοϊνη   20
 • Εξατομικευμένα check-up

  Σχεδιάζουμε και εκτελούμε ειδικά πακέτα εξετάσεων που απευθύνονται σε άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω πακέτα εξετάσεων:

  • Έλεγχος θυρεοειδούς

   Ο θυρεοειδής αδένας είναι κομβικό όργανο στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Οι ορμόνες που παράγει (Τ3 και Τ4) προσλαμβάνονται από όλα τα κύτταρα του οργανισμού και ρυθμίζουν το μεταβολικό τους ρυθμό. Η υπερλειτουργία του αδένα, η υψηλή δηλαδή παραγωγή Τ3 και Τ4 συσχετίζεται με νευρικότητα, κακό ύπνο, υπέρταση, ταχυκαρδία, υπερβολική εφίδρωση, τρόμο στα χέρια, σύγχυση, ανεξήγητη

  • Έλεγχος δυσλιπιδαιμιών (χοληστερίνες) – Καρδιαγγειακού κινδύνου – Υπέρτασης – Θρομβοφιλίας

   Τα λιπίδια και οι χοληστερίνες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη σταδιακή στένωση των αγγείων, απειλώντας έτσι έμμεσα με αποφρακτικές νόσους κυρίως την καρδιά (με έμφραγμα του μυοκαρδίου) αλλά και τον εγκέφαλο (κίνδυνος εγκεφαλικού) και τους πνεύμονες (κίνδυνος πνευμονικής εμβολής). Η διαδικασία του «χτισίματος» των αγγείων από αθηρωματικές πλάκες είναι διαδικασία αργή και μακροχρόνια και

  • Έλεγχος αναιμιών

   Οι αναιμίες μπορούν να προέλθουν κυρίως από : χρόνια νοσήματα, πχ νεοπλασίες απώλεια αίματος (κυρίως από το γαστρεντερικό) κακή διατροφή – έλλειψη αιμοποιητικών στοιχείων (π.χ.παρατεταμένες δίαιτες σε ζωϊκά παράγωγα) δυσπλασία – απλασία του μυελού – αιματολογικά νοσήματα (π.χ. Κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες, όπως μεσογειακή αναιμία ή “στίγμα”, δρεπανοκυτταρικη αναιμία, κληρονομική σφαιροκυττάρωση) παρατεταμένη ακινησία νεφρική ανεπάρκεια αυτοάνοσα νοσήματα χρήση φαρμάκων

  • Έλεγχος σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών

   Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ελέγχονται προληπτικά, καθώς η μετάδοση τους γίνεται τις περισσότερες φορές από άτομα που δεν το έχουν αντιληφθεί ότι πάσχουν απο αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί ο χρόνος για την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων και ενοχλήσεων κυμαίνεται από λίγους μήνες έως αρκετά χρόνια. Α’ Επίπεδο αναλύσεων, ιδιαίτερα επίκνδυνες λοιμώξεις : Ηπατίτιδες Β και C (HBV,

  • Έλεγχος λοίμωξης στομάχου από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

   Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο εντεροστοματικά, ακόμη και μέσω του αερολύματος της εκπνοής. Έτσι, εάν ένα άτομο φέρει τη λοίμωξη, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η λοίμωξη είναι παρούσα και στα δύο μέλη ενός ζευγαριού ή και σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Η λοίμωξη θεραπεύεται απλά, με συνδυαστική φαρμακευτική αγωγή.

  • Έλεγχος διαταραχών κύκλου

   Η αστάθεια του κύκλου της γυναίκας μπορεί να προέλθει από πολλές αιτίες. Οι αιματολογικές εξετάσεις θα ανιχνεύσουν ορμονικές διαταραχές, αναιμίες και λοιμώξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον κύκλο της γυναίκας αλλά και τη γονιμότητά της, συχνά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γενική αίματος, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), σίδηρος (Fe) φεριττίνη (Ferr): χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της επάρκειας του

  • Έλεγχος κολπίτιδων

   Οι κολπίτιδες είναι συνήθεις φλεγμονώδεις καταστάσεις στον κόλπο και την γενικότερη κατώτερη γεννητική περιοχή της γυναίκας. Μπορεί να προκληθούν από : λοιμώξεις βακτηριδίων, μυκήτων και ιών (οι οποίες μπορεί να είναι και σεξουαλικά μεταδιδόμενες) ερεθισμούς  από χημικά σε κρέμες, σπρέι και από επαφή με συγκεκριμένα ρούχα Οι κολπίτιδες είναι πολλές φορές ασυμπτωματικές, Στην περίπτωση όμως

  • Έλεγχος πολκυστικών ωοθηκών

   Tο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες υπογονιμότητας στις γυναίκες, αλλά και παράγοντα γενικότερων γυναικολογικών προβλημάτων. Προσβάλλει το 5-10% των γυναικών από την εφηβική ηλικία, και αποτελεί την πιο συχνή γυναικολογική διαταραχή. Συνήθως εκφράζεται με μη αναμενόμενη τριχοφυΐα σε στήθος, κοιλιά και πρόσωπο, σε συνδυασμό με ασταθή – προβληματικό κύκλο

  • Έλεγχος υπογονιμότητας

   Σε περιπτώσεις που επιθυμητή εγκυμοσύνη δεν επιτυγχάνεται αλλά και σε περιπτώσεις αποβολών, ο εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος. Θα πρέπει πρώτα να αποκλεισθούν : η πιθανότητα ορμονικής διαταραχής στην γυναίκα που γίνεται με το Check up Γονιμότητας, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχει ασταθής ή προβληματικός κύκλος έμμηνου ρύσης. η πιθανότητα προβλημάτων στο ανδρικό σπέρμα. Στην περίπτωση που δεν προκύψει

  • Προγεννητικός έλεγχος

   Με τον προγεννητικό έλεγχο αναλύονται αιματολογικές παράμετροι για πιθανές παθήσεις και λοιμώξεις στη μελλοντική μητέρα, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια ή την εγκυμοσύνη της, αλλά και την υγεία του παιδιού που θα γεννηθεί. Γενική αίματος: ελέγχεται ο αιματοκρίτης, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Ελέγχεται η μέλλουσα μητέρα για αναιμίες, συστηματικές λοιμώξεις,

  • Οστεοπόρωση

   Τα οστά είναι «ζωντανός οργανισμός» που ανακατασκευάζεται διαρκώς μέσα από τους οστεοκλάστες (μηχανισμός διάλυσης των οστών) και τους οστεοβλάστες (μηχανισμός ανασύνθεσης των οστών). Οι δύο μηχανισμοί βρίσκονται σε ισορροπία, η οποία μπορεί να διαταραχθεί για πολλούς λόγους (εμμηνόπαυση, γονιδιακός τύπος, ορμονική διαταραχή, κακή δίαιτα, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης κ.ά.) και να οδηγήσει σε απώλεια οστικής μάζας.

  • Διαταραχές τριχοφυίας – αλωπεκία

   Με το βασικό Check Up, γίνεται μία αρχική συνολική εποπτική εκτίμηση της υγείας μας (κυρίως της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας), ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει συστηματικό νόσημα που μπορεί να συμμετέχει στην χαμηλή ποιότητα του τριχωτού της κεφαλής. Ελέγχονται ο σίδηρος (Fe), και τα αποθέματα του σιδήρου με την φερριτίνη (Ferr), γιατί σε καταστάσεις σιδηροπενίας τα μαλλιά λεπταίνουν, σπάνε,

  • Αρθρίτιδες

   Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πλέον συχνή μορφή αρθρίτιδας και προκαλείται από τραυματισμούς, αλλά και κατά τη γήρανση του οργανισμού. Τα ποσοστά των αδρών και γυναικών που νοσούν  είναι τα ίδια μέχρι τα 50-55, αλλά μετά την ηλικία αυτή εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες. Η αλλοίωση των χαρακτηριστικών των συνδέσμων δίνει έντονους πόνους και μειώνει τη λειτουργικότητά τους. Η ρευματοειδής

  • Αυτοάνοσα νοσήματα

   Στα αυτοάνοσα νοσήματα, ενώ τα αντισώματα του οργανισμού έχουν φυσιολογικά σκοπό να επιτίθενται σε εξωτερικούς μολυσματικούς παράγοντες, επιτίθενται στον ίδιο τον οργανισμό και στα όργανά του, μην ξεχωρίζοντάς τον από τους εξωτερικούς εισβολείς. Είναι νοσήματα χρόνια, τα οποία μπορεί να έχουν ποικίλη έκφραση και σοβαρότητα. Ορισμένες φορές, εμφανίζονται συνδυαστικά πολλά μεταξύ τους, και γι’αυτό προτείνεται

  • Έλεγχος διαβήτη – Προδιάθεση διαβήτη τύπου ΙΙ

   Με το βασικό Check up ελέγχουμε εάν ο διαβήτης έχει επιδράσει πάνω στο μεταβολισμό του οργανισμού. Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου έχουν βλαπτική επίδραση σε όλο το αγγεαιακό σύστημα του οργανισμού. Σκοπός των περαιτέρω εξετάσεων είναι αφενός να διαπιστωθεί η επιτυχημένη ρύθμιση του διαβήτη και αφετέρου να ελεγχθούν οι νεφροί διεξοδικά, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα υψηλά επίπεδα

  Όλα τα δεδομένα των εργαστηριακών εξετάσεων αξιολογούνται και επεξηγούνται πλήρως από τους μικροβιολόγους μας, ώστε να μην υποεκτιμηθεί καμία διάγνωση.

 • Προληπτικά check-up

  Η πρόληψη επιτυγχάνει την διατήρηση του πολύτιμου αγαθού της υγείας για εσάς και την οικογένειά σας. Συνίσταται σε έναν ετήσιο έλεγχο των βασικών εξετάσεων που αντικατοπτρίζουν την ομαλή λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού.

  Τα προληπτικά check-up τα σχεδιάζετε μαζί με τον Βιοπαθολόγο, ανάλογα με το προσωπικό και οικογενειακό σας ιατρικό ιστορικό, το φύλο και την ηλικία και σκοπό έχουν την έγκαιρη εντόπιση προβλημάτων υγείας και την αντιμετώπιση τους με αποτέλεσμα την διατήρηση του πολύτιμου αγαθού της υγείας.

  Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πακέτα εξετάσεων:

 • Κατ΄ οίκον αιμοληψία

  Για τους χρόνια πάσχοντες ή υπερήλικες ασθενείς παρέχεται η δυνατότητα κατ΄οίκον αιμοληψίας. Καλέστε στο 2386024440-8 για να κλείσετε το κατ’οίκον ραντεβού σας.
  πληροφορίες
 • Εξετάσεις αίματος

  Αιματολογικές, βιοχημικές, ανασολογικές, μικροβιολογικές
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
  μετάβαση
 • Ώρες λειτουργίας

  • Δευτέρα - Παρασκευή
  • Πρωί
   08.00 - 14.00
  • Απόγευμα
   17.30 - 20.30

Κλείστε ραντεβού