ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ (Με τον ΕΟΠΥΥ)
(Αιματολογικό,
Βιοχημικό, Ιολογικό,
Ανοσολογικό,
Μοριακός έλεγχος)
Για να κλείσετε
το κατ’οίκον ραντεβού
σας για αιμοληψία
καλέστε στο 2386024440-8

Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί:
9:00 – 1:00
Πρωί:
9:00 – 11:30
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Κολονοσκόπηση,
Γαστροσκόπηση,
Πολυπεκτομή)
Απόγευμα:
3:30 – 8:30
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ –
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Ανδρική
υπογονιμότητα)
Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (Με Υπέρηχο)
ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
Απόγευμα:
3:30 – 8:30
Πρωί:
9:00 – 2:00
Απόγευμα:
3:30 – 8:30
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ Πρωί:
11:00 – 4:00
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (Με Υπέρηχο) Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
– ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
(Αφαίρεση σπίλων, λιπωμάτων κ.λ.π.)
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Πρωί:
10:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Πρωί:
9:00 – 2:00

Απόγευμα:
5:30 – 8:30

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Πρωί:
10:30 – 2:00
Απόγευμα:
3:30 – 5:30
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (Με τον ΕΟΠΥΥ)
(Υπέρηχοι-Triplex)
Πρωί:
9:00 – 2:00
9:00 – 20:00 Πρωί:
9:00 – 2:00
Πρωί:
9:00 – 2:00