• 02 ΑΥΓ 18

    Η γιατρός θα εξετάζει και θα συνταγογραφεί κάθε Τρίτη πρωί 9:00-13:00 και κάθε Πέμπτη πρωί 9:00-11:30.

Photostream