• 03 ΟΚΤ 18

    Ο γιατρός θα εξετάζει Δευτέρα απόγευμα 3:30 – 8:30, Τετάρτη πρωί 9:00 – 2:00 και Παρασκευή απόγευμα 3:30 – 8:30.

Photostream